W związku z rozpoczynajacym się w okresie 27.01 - 09.02.2020 r. feriami zimowymi Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników zimowego  wypoczynku oraz możliwość edukacji społeczeństwa, zaprasza grupy zorganizowane do zwiedzania tutejszej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. W trakcie wizyty można będzie poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz przybliżyć tajniki zawodu strażaka.

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z Zastępcą Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej– tel. 32 627 89 12