KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki V etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

 

Szczegóły w pliku

protokol_z_V_etapu_naboru_JRG.pdf