KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki II etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki końcowe naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy specjalista) w samodzielnym stanowisku ds. kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie

KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki I etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie

KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki V etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki V etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy specjalista) w samodzielnym stanowisku ds. kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki III etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej  w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki IV etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy specjalista) w samodzielnym stanowisku ds. kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.