Zasady organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

 

Zasady organizacji szkoleń


Zasady udziału członków OSP w działaniach ratowniczych!

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie przypomina, iż druhowie OSP biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych muszą spełniać wymagania wynikające z art. 19 ust. 1b ustawy z dnia ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Zapisy cytowanej powyżej ustawy jednoznacznie mówią, że bezpośredni udział w działaniach ratowniczych mogą brać członkowie ochotniczych straży pożarnych, którzy ukończyli 18 lat i nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych oraz odbyli szkolenie pożarnicze. Ponadto druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych są zobowiązani do uczestniczenia w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia winny być potwierdzone stosownymi zaświadczeniami.