Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przejdź na stronę

 


Bezpieczny Sylwester - wyroby pirotechniczne (porady, przepisy, zezwolenia)

PRZEJDŹ NA STRONĘ

 


Odbiór budynku przez PSP

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy/zmianie sposobu użytkowania i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego/części obiektu.

Pobierz wzór zawiadomienia dla inwestora