Wykaz rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

Przejdź na stronę

 


Bezpieczny Sylwester - wyroby pirotechniczne (porady, przepisy, zezwolenia)

PRZEJDŹ NA STRONĘ

 


Odbiór budynku przez PSP

Szczegółowe zasady postępowania Inwestorów w trybie art.56.1.Prawa budowlanego

Na podstawie § 1 i § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r., poz. 491 z późn. zm.) w nawiązaniu do art. 56.1. Prawa budowlanego informuję Państwa o zaprzestaniu wykonywania czynności kontrolno-rozpoznawczych i oględzin nowo wznoszonych obiektów budowlanych i wydawania stanowisk w wymienionym trybie Art. 56.1. prawa budowlanego do czasu ustania wymienionego zagrożenia epidemicznego za wyjątkiem sytuacji szczególnie uzasadnionych po uprzednim telefonicznym ustaleniu zasad pod nr telefonu 32-627-89-09 lub 32-627-89-10 czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Komendzie.

Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.straz.powiat-chrzanowski.pl

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy/zmianie sposobu użytkowania i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego/części obiektu.

Pobierz wzór zawiadomienia dla inwestora