Dowództwo Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej

 st. kpt. inż. Maciej KURNIK -  Dowódca JRG

tel. /32/ 627 89 11

st. kpt. mgr inż. Dominik GŁOGOWSKI - Zastępca Dowódcy JRG

tel. /32/ 627 89 12


JRG

W Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Chrzanowie służbę pełni 62 strażaków. Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza wyposażona ogółem w 14 samochodów (5 samochodów gaśniczych, 9 samochodów specjalnych). Strażacy podzieleni są na trzy zmiany służbowe: I, II, III. Służbę pełnią w systemie 24h/48h. Do zakresu działania jednostki ratowniczo - gaśniczej należy w szczególności:

 1. organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń,
 2. dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji z prowadzonych działań ratowniczych,
 3. wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, gdy działaniami kierują inne służby,
 4. wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych,
 5. przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym,
 6. współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia likwidacji zdarzeń,
 7. rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja i udział w ćwiczeniach na obiektach,
 8. realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w jrg,
 9. prowadzenie doskonalenia zawodowego,
 10. udział w aktualizacji:
  a) stanu gotowości operacyjnej,
  b) procedur ratowniczych,
  c) dokumentacji operacyjnej,
 11. udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

Samochody JRG, KP PSP Chrzanów

Pojazdy samochodowe gaśnicze, wodno-pianowe:

    GBA 2,5/25 Man rok produkcji 2008
    GCBA 8/50 Renault rok produkcji 2002
    GCBARt 5/25 Scania rok produkcji 2007
    GBAPr 2,5/16/250 Man rok produkcji 2014
    GCBM 25/16 Iveco Stralis rok produkcji 2015

Pojazdy samochodowe specjalne:

    SCRt Mercedes rok produkcji 1993
    SCHD-42 Volvo rok produkcji 2004
    SLRR Nissan rok produkcji 2002

Pojazdy samochodowe operacyjne i kwatermistrzowskie:

    SLBus Renault rok produkcji 2008
    SLOp Nissan rok produkcji 2010
    SLOp Skoda rok produkcji 2008
    SKw Star rok produkcji 2003
    SLKw Peugeot rok produkcji 2012
    SLKw Ford rok produkcji 2000

Przyczepy specjalne:

    Wężowa rok produkcji 1977
    Prądotwórcza rok produkcji 1977
    Pompowa rok produkcji 1977
    Gaśnicza rok produkcji 1974
    Kwatermistrzowska rok produkcji 1979
    Do przewozu łodzi rok produkcji 2001
    Do przewozu pontonu rok produkcji 2002
    Przyczepa z pompą 200-HL rok produkcji 2001
    Pompowa PC7 rok produkcji 2015
    Pompowa BBA rok produkcji 2015
    Pompowa PEX-POOL rok produkcji 2015
    Towarowa Wiola

 

Fotografie pojazdów znajdują się w galerii zdjęć