Kierownictwo Komendy

 

Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie

mł. bryg. mgr inż. Andrzej DYBAŁ
tel. /47/ 831 45 00

 

Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie

st. kpt. mgr inż. Andrzej DUDZIAK
tel. /47/ 831 45 00


Wydział operacyjno-szkoleniowy

st. kpt. mgr inż. Piotr BĘBENEK - Naczelnik wydziału
tel. /47/ 831 45 21

st. kpt. inż. Piotr PAWELCZYK - Starszy specjalista
tel. /47/ 831 45 22

st. kpt. mgr inż. Grzegorz MICHALCZYK - Starszy specjalista
tel. /47/ 831 45 23

mł. bryg. mgr Szymon ŚMIŁEK - Dyżurny operacyjny

tel. /47/ 831 45 13

st. kpt. mgr inż. Radosław KNAP - Dyżurny operacyjny

tel. /47/ 831 45 13

mł. kpt. inż. Dawid BORODAWKO - Dyżurny Operacyjny

tel. /47/ 831 45 13

st. asp. Marcin KŁECZEK - Dyżurny operacyjny
tel. /47/ 831 45 13

asp. mgr inż. Maciej FISZER - Dyżurny operacyjny
tel. /47/ 831 45 13


Sekcja kontrolno - rozpoznawcza

kpt. mgr inż. Mateusz TEKIELI - Kierownik sekcji
tel. /47/ 831 45 31

asp. Wojciech GŁUCH - Starszy Inspektor
tel. /47/ 831 45 32


Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

mł. kpt.  inż. Radosław PIKULSKI - Kierownik sekcji
tel. /47/ 831 45 41

mł.kpt. Zbigniew GŁOWNIA - Starszy specjalista

tel. /47/ 831 45 42


Sekcja fiansowa

mgr Małgorzata CIUPEK - Główny księgowy
tel. /47/ 831 45 51

mgr Anna KOŚMIDER - Starszy specjalista

tel. /47/ 831 45 52


Sekcja organizacyjno-kadrowa

str. mgr Joanna SROKA - Stażysta
tel. /47/ 831 45 51

lic. Marta GWÓŹDŹ - Starszy Inspetor

tel. /47/ 831 45 00


O nas

Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej w powiecie chrzanowskim jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, która stanowi aparat pomocniczy Komendanta Powiatowego PSP do realizacji zadań ustawowych. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie działa na podstawie regulaminu ustalonego przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i zatwierdzonego przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Komórkami organizacyjnymi komendy powiatowej są:
1) wydział operacyjno – szkoleniowy
2) sekcja kontrolno - rozpoznawcza
3) samodzielne stanowisko ds. organizacyjnych
4) samodzielne stanowisko ds. kadrowych
5) sekcja finansowa
6) sekcja kwatermistrzowsko - techniczna
7) Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza
Stan etatów na dzień 01.01.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie wynosi 82 (79 funkcjonariuszy i 3 pracowników cywilnych).

Powiat chrzanowski leży w odległości około 35-45 km od aglomeracji krakowskiej na zachodnim krańcu województwa, granicząc z 5 powiatami. Powierzchnia powiatu chrzanowskiego wynosi 371,5 km2. Użytki rolne stanowią 44,2 % powierzchni powiatu, lasy i tereny leśne 36,7 % pozostałe to grunty użytkowane i nieużytki 19,1 %. Stopień zalesienia powiatu jest wyższy zarówno od średniej krajowej wynoszącej 28% jak i średniej dla województwa małopolskiego (29%).

Ludność powiatu liczy 131 700 osób, z których 83 400 zamieszkuje miastach (Alwernia, Chrzanów, Libiąż, Trzebinia ), a 48 300 na obszarach wiejskich. Gęstości zaludnienia (354 osób na 1 km2) wskazuje, że powiat jest zdecydowanie bardziej zaludniony niż przeciętnie w kraju (123,6 osób na 1 km2) oraz w stosunku do województwa małopolskiego (212 osób na 1 km2). Wskaźnik ten we wszystkich gminach (także na obszarach wokół miast) jest wyższy od średniej krajowej.

 

 

284 2