Z dniem 1 marca 2020 r. Rozkazem nr 4/2020 Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie z dnia 7 lutego 2020 r. na bazie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Chrzanowie została powołana Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Technicznego „Chrzanów”  na poziomie gotowości A.

 

Po osiągnięciu gotowości do podjęcia samodzielnych działań Komendant Główny PSP z dniem 1 października 2020 r. włączył Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Technicznego  „Chrzanów” w struktury Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.

Obszarem chronionym przez SGRT „Chrzanów” jest:

  • Powiat chrzanowski,
  • Powiat olkuski ,
  • Powiat oświęcimski,
  • Powiat wadowicki,
  • Powiat grodzki Jaworzno (woj. śląskie).

W skład SGRT „Chrzanów” wchodzą następujące zastępy:

  1. SLRR (obsada 2 ratowników).
  2. SCRt + HDS (obsada 3 ratowników).
  3. SCRt Drog. Mega City (obsada 3 ratowników).

Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie wyznaczył następujące dowództwo  SGRT „Chrzanów”:

st. kpt. Maciej Kurnik – Dowódca SGRT „Chrzanów”

kpt. Kamil Klocek – Z-ca Dowódcy SGRT „Chrzanów”

SGRT „Chrzanów”  stworzona została zarówno do realizacji  zadań obejmujących ciężkie ratownictwo techniczne drogowe, jak również do zadań  obejmujących ciężkie ratownictwo techniczne podczas katastrof budowlanych oraz ratowania osób zasypanych w wykopach we współpracy z SGPR.

Zgodnie z zapisami pkt. 3.4.A „Zasad organizacji ratownictwa technicznego w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym” przyjęto następujący minimalny standard kwalifikacji i liczebności ratowników SGRT Chrzanów:

36 ratowników, w tym co najmniej:

- 12 ratowników z uprawnieniami hakowego,

- 6 ratowników z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiących wyposażenie grupy.

Przy zapewnieniu codziennej gotowości operacyjnej przez 6 ratowników,

w tym co najmniej:

- 2 ratowników z uprawnieniami hakowego,

- 2 ratowników z uprawnieniami do obsługi pojazdów samochodowych i sprzętu specjalistycznego stanowiących wyposażenie grupy.

SLRR Isuzu

 

SCRt Scania

 

SCRT MegaCity