W dniu 13.10.2020r. wspólnie z lokalnymi przedsiębiorstwami zorganizowaliśmy akcję poboru krwi w mobilnym centrum poboru.

 

Na parkingu przy CH "MAX" w Chrzanowie w godzinach od 10:00 do 14:00 pracownicy RCKiK w Krakowie rejestrowali kandydatów na dawców.
Łącznie krew oddało 39 osób i zebraliśmy ponad 17,5 l cennego leku.
Każdy z dawców został obdarowany upominkami od organizatorów. 
W przyszłości planujemy organizację podobnych akcji a docelowo utworzyć Klub Honorowych Dawców Krwi przy tut. Komendzie.
 
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i organizatorom.
 krew 1