Informujemy, że pod adresem www.firefightersplus.eu dostępna jest platforma edukacyjna będąca rezultatem projektu "Straż pożarna jako podmiot modelowy integracji społecznej".

 

Platforma jest dodatkowym narzędziem dla osób, które prowadzą zajęcia i szkolenia w zakresie podnoszenia świadomości społecznej w obszarze ochrony przeciwpożarowej.