W związku z rozpoczętymi feriami zimowymi Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników zimowego wypoczynku oraz możliwość edukacji społeczeństwa, zaprasza grupy zorganizowane do zwiedzania tutejszej komendy. W trakcie wizyty można będzie poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz przybliżyć tajniki zawodu strażaka.

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pod numerem telefonu 32 627 89 11 lub Zastępcą Dowódcy Jednostki – tel. 32 627 89 12