KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZANOWIE

 Dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO (ogólne rozporządzenie danych osobowych). Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z obsługi zgłoszenia alarmowego prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, czynności kontrolno – rozpoznawczych, procedur naboru do służby. Proszę o zapoznanie się KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, która zawiera zbiór informacji jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie (32-500 Chrzanów, ul. Ks. Jana Skorupki 3, tel. 32 627 89 00, fax. 32 627 89 20 16, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).
 2. Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej wyznaczył dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie Inspektora Ochrony Danych – kpt. Martę Szych – Florek. Marta Szych - Florek (30-134 Kraków, ul. Zarzecze 106, tel. 12 63 99 115, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO – w związku
  z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli obiektów związanych z działaniami jednostek ochrony przeciwpożarowej, kandydatów do służby w PSP.
 5. Odbiorcami danych są: jednostki organizacyjne PSP, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policja, Sądy, Prokuratura.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  a) żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO