Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie informuje, że w dniach 23.02.2018 r. - 02.03.2018 r.  zostanie przeprowadzone  SZKOLENIE KIERUJĄCYCH DZIAŁANIEM RATOWNICZYM DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (DOWÓDCÓW OSP).

Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych.

Warunki przyjęcia na szkolenie:

-   - skierowanie wg. wzoru określonego w „Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2015 roku; 

-   - wiek - nieprzekroczone 65 lat;

-   - minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych; 

-   - potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg. programu z 2015 roku lub spełnienie wymagań
równorzędnych według „Systemu szkolenia członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” z 2006 roku.


Skierowania należy dostarczyć do KP PSP w Chrzanowie do dnia 19.02.2018 r