W związku z rozpoczętymi feriami zimowymi Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników zimowego wypoczynku oraz możliwość edukacji społeczeństwa, zaprasza grupy zorganizowane do zwiedzania tutejszej komendy. W trakcie wizyty można będzie poznać podstawowe zasady bezpieczeństwa oraz przybliżyć tajniki zawodu strażaka.

Zainteresowane grupy prosimy o kontakt z Dowódcą Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej pod numerem telefonu 32 627 89 11 lub Zastępcą Dowódcy Jednostki – tel. 32 627 89 12

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZANOWIE

 Dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO (ogólne rozporządzenie danych osobowych). Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z obsługi zgłoszenia alarmowego prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, czynności kontrolno – rozpoznawczych, procedur naboru do służby. Proszę o zapoznanie się KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, która zawiera zbiór informacji jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą.

Fajerwerki to materiał łatwopalny i wybuchowy – o wysokiej temperaturze palenia i dużym polu rażenia w momencie wybuchu. To nie zabawka, którą można dać dziecku! Zwróć uwagę, że producent (nie bez przyczyny) wskazuje, iż fajerwerków mogą używać tylko osoby powyżej 18 roku życia.  

Żeby fajerwerki i petardy stały się bezpieczną atrakcją, musisz pamiętać o kilku zasadach:

 1. kupuj je w sprawdzonych miejscach, by mieć pewność, że były właściwie przechowywane i nie są uszkodzone,
 2. przed użyciem zapoznaj się z instrukcją obsługi,
 3. nie odpalaj ich w rękach. Jest to przyczyną bardzo wielu poważnych urazów rąk. Jeżeli w instrukcji jest napisane: „nie trzymać w ręku”, to nie trzymaj! Nawet, jeśli ktoś mówił, że nic mu się nie stało…
 4. wypuszczaj je w otwartej przestrzeni,
 5. nie odpalaj ich w pomieszczeniach zamkniętych; w mieszkaniu odbiją się od ściany i mogą zrobić komuś krzywdę (oparzyć, uszkodzić wzrok i słuch) lub doprowadzić do pożaru,
 6. nie odpalaj ich w pobliżu drzew i domów oraz w miejscach narażonych na pożar, np. zakładach przemysłowych, portach lotniczych,
 7. nie odpalaj ich z balkonów, tarasów ani okien,
 8. po ich odpaleniu odsuń się na wskazaną w instrukcji odległość,
 9. nie wbijaj fajerwerków w ziemię; sztuczne ognie lecące do góry, najlepiej odpalać, wkładając je do pustej, szklanej butelki,
 10. nie wrzucaj petard i fajerwerków w miejsca, gdzie mogą znajdować się ludzie lub rzeczy łatwo zapalne,
 11. przewiduj ich tor lotu i miejsce upadku. Pamiętaj – fajerwerki i petardy to otwarte źródła ognia, które mogą być przyczyną pożaru!
 12. nie używaj ich, jeśli jesteś pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Dzieci są zawsze bardzo zainteresowane fajerwerkami i petardami. Zwróć uwagę na swoje dziecko! Nie pozwól mu odpalać wyrobów pirotechnicznych, nawet jeśli bardzo Cię o to prosi! Przypilnuj, by trzymało się z dala od miejsca odpalania fajerwerków. Na pociechę możesz dać mu dużo bezpieczniejsze zimne ognie, ale niech bawi się nimi zawsze pod nadzorem osoby dorosłej.

Niech Sylwester lub inna uroczystość będą wystrzałowe, a nie wybuchowe!

https://www.straz.gov.pl/porady/fajerwerki

baner

Opracowanie:  na podstawie materiałów KG PSP.

Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie informuje, że w dniach 23.02.2018 r. - 02.03.2018 r.  zostanie przeprowadzone  SZKOLENIE KIERUJĄCYCH DZIAŁANIEM RATOWNICZYM DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH (DOWÓDCÓW OSP).

W dniu 20 stycznia 2018 r. w Psarach odbyło się uroczyste przekazanie oraz poświęcenie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

W dniu 18.12.2017 r. harcerze z Hufca ZHP w Chrzanowie przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie st. kpt. Andrzeja Dybała "Betlejemskie Światło Pokoju".