W dniu 20 stycznia 2018 r. w Psarach odbyło się uroczyste przekazanie oraz poświęcenie nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Psarach.

W dniu 18.12.2017 r. harcerze z Hufca ZHP w Chrzanowie przekazali na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie st. kpt. Andrzeja Dybała "Betlejemskie Światło Pokoju".

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA STOSOWANIA PRZEPISÓW OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
W KOMENDZIE POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHRZANOWIE

 Dnia 25 maja 2018 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, czyli RODO (ogólne rozporządzenie danych osobowych). Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z RODO, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie informuje, iż przetwarza dane osobowe wynikające z obsługi zgłoszenia alarmowego prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, czynności kontrolno – rozpoznawczych, procedur naboru do służby. Proszę o zapoznanie się KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ, która zawiera zbiór informacji jakie powinny być przekazane osobie, której te dane dotyczą.

W dniu 12.12.2017 r. w remizie jednostki OSP Alwernia odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Uczestnikami byli seniorzy ze Stowarzyszenia Seniorzy Alwerni.