GUMKA PŁOMYKGUMKA ISKIERKAPowiatowy Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki 

pod hasłem: "Bezpieczeństwo pożarowe w domu".

 

 

 

 

Organizatorzy

Organizatorem Powiatowego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie oraz wszystkimi gminami powiatu chrzanowskiego.

 

Cele i zadania konkursu

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.  W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania oraz rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie naszych domów i mieszkań w czujki dymu i tlenku węgla.

Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. A przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych.

Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcą pożarów. Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają się jego ofiarami.

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że niebezpieczeństwo pożaru i zaczadzenia istnieje, ale można się przed nim ustrzec.

 

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych od klasy I do IV, a także podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie. Nagrodzone prace wyłaniane są w jednej kategorii ogólnej.

 

Technika wykonania prac

Prace wykonane wyłącznie w formie KOMIKSU. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż. Nie będą uwzględniane prace na szkle i z plasteliny, kompozycje przestrzenne oraz rzeźby. Dopuszczalny format prac konkursowych – A4.  Komiks powinien składać się z 8 stron + okładka. Strona tytułowa pracy powinna zawierać niezbędne informacje umożliwiające identyfikację autora. Głównymi bohaterami komiksu muszą być  postacie Płomyka i Iskierki, których wygląd przedstawiono w zał. Nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki pod hasłem: „ Bezpieczeństwo pożarowe w domu”. Powyższe grafiki zostały również umieszczone na stronie: http://www.straz.powiat-chrzanowski.pl/.

 

Terminy

Konkurs rozstrzygany w dwóch etapach:

  • I etap gminny:  Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczyć w terminie do 15 marca 2017 r. do urzędów właściwych terytorialnie gmin w kopertach z dopiskiem:  Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Iskierki i Płomyka.

I etap gminny dla SOSW w Chrzanowie: Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczyć w terminie do 15 marca 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w kopertach z dopiskiem:  Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Iskierki i Płomyka.

            Powołane w urzędach komisje wyłonią po 3 najlepsze prace z każdej gminy oraz SOSW w Chrzanowie.

  • II etap powiatowy: 3 najlepsze prace z każdej gminy i z SOSW
    w Chrzanowie wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczyć w terminie  do 17 marca 2017 r. do Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie w kopertach z dopiskiem:  Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Iskierki i Płomyka. Powołana w KP PSP Chrzanów  komisja wyłoni 3 najlepsze prace z powiatu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 20 marca 2017 r.  a wyniki zostaną opublikowane do dnia 22 marca 2017 r.  na stronie internetowej KP PSP w Chrzanowie jak również stronie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie : http://www.straz.powiat-chrzanowski.pl/http://www.powiat-chrzanowski.pl/. Oficjalne podsumowanie konkursu połączone
z  wystawą prac i rozdaniem nagród odbędzie się  w późniejszym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym pismem.

 

            Nagrody

Organizatorzy przewidują następujące nagrody dla pierwszych trzech miejsc I i II etapu:

  • Etap I:

ü  I miejsce: Słuchawki z mikrofonem i pamiątkowy misiek strażak

ü  II miejsce: MP3 i pamiątkowy misiek strażak

ü  III miejsce: Pendrive i pamiątkowy misiek strażak

  • Etap II:

ü  I miejsce: smartwatch i czujka CO i Dymu

ü  II miejsce: smartwatch i czujka CO

ü  III miejsce: smartwatch 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wzór postaci Płomyka i Iskierka.