Program edukacyjny „Dom Płomyka i Iskierki”     

 

 

  LOGO Dom Płomyka i Iskierki

                                                                                                 

W ramach Program „Bezpieczna+” rządowej Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie pod patronatem Starosty Powiatowego w Chrzanowie oraz Włodarzy wszystkich gmin z powiatu Chrzanowskiego uruchomiony zostanie program edukacyjny pod nazwą „Dom Płomyka i Iskierki”.  Poprawa bezpieczeństwa uczniów i przedszkolaków w miejscu zamieszkania, ale także i poza nimi, w szkole czy przedszkolu to główny cel programu edukacyjnego „Dom Płomyka i Iskierki”. Celem nadrzędnym programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez kształtowanie postaw i nawyków bezpiecznego zachowania na co dzień, a pośrednio również poprawa bezpieczeństwa pożarowego wszystkich mieszkańców powiatu chrzanowskiego.

 

  Zajęcia edukacyjne „Dom Płomyka i Iskierki” skierowane są do dzieci z przedszkoli oraz  wczesnoszkolnych, klas I-IV szkół podstawowych, dla grup liczących od 15 do 25 uczestników. Zajęcia będą odbywać się po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu zajęć i przedłożeniu do KP PSP w Chrzanowie, przez opiekunów grup, uzupełnionej „Karty Zgłoszenia”. Udział grup w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

 

  W ramach zajęć edukacyjny „Dom Płomyka i Iskierki” strażacy będą prowadzić zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.  Dzieci będą miały również możliwość zapoznać się z pracą strażaków  i sprzętem używanym w działaniach.

 

  Na realizację tego projektu, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie zaadoptowano pomieszczenie, w których zaaranżowano pokój, kuchnię oraz łazienkę,  a całość nazwano „Dom Płomyka i Iskierki”. W domu tym dzieci będą mogły zobaczyć początki rozprzestrzenia się pożaru, jak działają czujki dymu i tlenku węgla, a także będą mogły nauczyć się jak zachować się podczas pożaru i prawidłowo ewakuować się z miejsca zagrożonego. Rolą strażaków będzie wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń, jak działa czujka czadu, która ostrzega przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Strażacy zademonstrują i wyjaśnią dlaczego niewłaściwe zachowania w kuchni mogą być źródłem pożaru.  W „Dom Płomyka i Iskierki” zamontowano również liczne elementy wyposażenia każdego domu, które na co dzień użytkowane w niewłaściwy sposób mogą doprowadzić do tragedii. Dzieci będą miały możliwość same wskazać te nieprawidłowości i określić do jakich niepożądanych skutków mogą one doprowadzić. Następnie „namacalnie” stykając się z realną sytuacją pojawienia się „dymu”, a w konsekwencji pożaru mogą wykorzystać w praktyce nabytą wcześniej wiedzę i np. skorzystać z telefonu, wezwać straż pożarną i ewakuować się w bezpieczny sposób.

 

Uroczyste otwarcie "Domu Płomyka i Iskierki" odbyło się 24.03.2017 r.

Pierwsze planowane zajęcia edukacyjne od 27.03.2017 r.

 

FILM PROMOCYJNY :  "Dom Płomyka i Iskierki"

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Ognikbezpieczna plus1 780x681