ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Powiatowy Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki pod hasłem: "Bezpieczeństwo pożarowe w domu" zorganizowany został dla dzieci  klas I – IV szkół podstawowych a także podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie. Z pośród prac zwycięskich na poziomie gmin komisja powołana Rozkazem nr 9 Komendanta Powiatowego w Chrzanowie wyłoniła trzy najlepsze prace na szczeblu powiatowym.  

Zwycięscy szczebla powiatowego:

ü  miejsce III  Julia Hodur  z kl II Zespołu Szkół w Żarkach 

DSC 0116DSC 0117DSC 0118DSC 0119DSC 0120DSC 0121DSC 0122DSC 0123DSC 0124

ü  miejsce II  Stefania Sokołowska z kl III Szkoły Podstawowej nr 2 w Libiążu 

DSC 0107DSC 0108DSC 0109DSC 0110DSC 0111DSC 0112DSC 0113DSC 0114DSC 0115

ü  miejsce I Łucja Kłeczek z kl IV Szkoły Podstawowej w Psarach

DSC 0079DSC 0080DSC 0081DSC 0082DSC 0083DSC 0084DSC 0085DSC 0086DSC 0087

Osoby wyróżnione:

ü  Gabriela Wilk z kl II Szkoły Podstawowej w Grojcu;

ü  Szymon Maciejowski z kl III Szkoły Podstawowej Nr 10 w Chrzanowie;

ü  Sylwia Moskała z kl IV Zespołu Szkół w Zagórzu

 

Z pośród wszystkich nadesłanych prac komisje powołane w urzędach właściwych terytorialnie gmin wybrały po trzy najlepsze prace z każdej gminy.  Laureatami są:

Gmina Alwernia:

ü  miejsce III  Oliwia Kitka z kl IV Szkoły Podstawowej w Regulicach

ü  miejsce II  Gabriela Wilk z kl II Szkoły Podstawowej w Grojcu

ü  miejsce I  Daria Kitka z kl II Szkoły Podstawowej w Regulicach

Gmina Babice:

ü  miejsce III Oskar Podgórni z kl II Zespołu Szkół w Zagórzu

ü  miejsce II  Piotr Zięba z kl II Zespołu Szkół w Zagórzu

ü  miejsce I  Sylwia Moskała z kl IV Zespołu Szkół w Zagórzu

Gmina Chrzanów:

ü  miejsce III  Wiktoria Krupa z kl II Zespołu Szkół w Płazie, Szkoły Podstawowej

ü  miejsce II  Szymon Maciejowski z kl III Zespołu Szkół Nr 2 w Chrzanowie

ü  miejsce I  Zuzanna Gonet z kl III Szkoły Podstawowej nr 1 z oddziałem Integracyjnym w Chrzanowie

Gmina Libiąż:

ü  miejsce III  Zuzanna Poznańska  z kl II Szkoły Podstawowej Nr 3  w Libiążu

ü  miejsce II  Julia Hodur  z kl II Zespołu Szkół w Żarkach

ü  miejsce I Stefania Sokołowska z kl III Szkoły Podstawowej nr 2 w Libiążu

Gmina Trzebinia:

ü  miejsce III  Karolina Trębacka  z kl IV Szkoły Podstawowej w Myślachowicach

ü  miejsce II  Wiktoria Mika  z kl III  Szkoły Podstawowej nr 4 w Trzebini

ü  miejsce  I Łucja Kłeczek z kl IV Szkoły Podstawowej w Psarach 

 

LAUREATOM SERDECZENIE GRATULUJEMY !!!

GUMKA PŁOMYKGUMKA ISKIERKAPowiatowy Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki 

pod hasłem: "Bezpieczeństwo pożarowe w domu".

 

 

 

 

Organizatorzy

Organizatorem Powiatowego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki jest Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Chrzanowie oraz wszystkimi gminami powiatu chrzanowskiego.

 

Cele i zadania konkursu

Co trzeci pożar powstaje w naszym mieszkaniu – tam, gdzie czujemy się najbezpieczniej i zbyt często zapominamy o potencjalnych zagrożeniach.  W 70% przyczyną śmierci jest zetknięcie z dymami i toksycznymi produktami spalania, takimi jak tlenek węgla, chlorowodór, cyjanowodór. Pomimo tego, że bezpośrednią przyczyną śmierci są najczęściej silnie trujące produkty spalania oraz rozkładu termicznego, ciągle bardzo mało popularne jest wyposażanie naszych domów i mieszkań w czujki dymu i tlenku węgla.

Pożary to zagrożenie, którego nie można lekceważyć. Ogień łatwo wymyka się spod kontroli, szybko rozprzestrzenia i czyni nieodwracalne straty. Powoduje ogromne zagrożenie dla naszego życia i zdrowia. A przecież można się przed nim ustrzec. To zależy bardzo często od nas samych.

Niestety, to człowiek jest najsłabszym ogniwem i najczęstszym sprawcą pożarów. Pamiętaj! Bezpieczeństwo Twoje i Twoich najbliższych zależy od Ciebie samego. Bardzo często sprawcy pożarów stają się jego ofiarami.

Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży, że niebezpieczeństwo pożaru i zaczadzenia istnieje, ale można się przed nim ustrzec.

 

Uczestnicy konkursu

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych od klasy I do IV, a także podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Chrzanowie. Nagrodzone prace wyłaniane są w jednej kategorii ogólnej.

 

Technika wykonania prac

Prace wykonane wyłącznie w formie KOMIKSU. Dopuszczalna technika wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż. Nie będą uwzględniane prace na szkle i z plasteliny, kompozycje przestrzenne oraz rzeźby. Dopuszczalny format prac konkursowych – A4.  Komiks powinien składać się z 8 stron + okładka. Strona tytułowa pracy powinna zawierać niezbędne informacje umożliwiające identyfikację autora. Głównymi bohaterami komiksu muszą być  postacie Płomyka i Iskierki, których wygląd przedstawiono w zał. Nr 1 do Regulaminu Powiatowego Konkursu dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Płomyka i Iskierki pod hasłem: „ Bezpieczeństwo pożarowe w domu”. Powyższe grafiki zostały również umieszczone na stronie: http://www.straz.powiat-chrzanowski.pl/.

 

Terminy

Konkurs rozstrzygany w dwóch etapach:

  • I etap gminny:  Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczyć w terminie do 15 marca 2017 r. do urzędów właściwych terytorialnie gmin w kopertach z dopiskiem:  Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Iskierki i Płomyka.

I etap gminny dla SOSW w Chrzanowie: Prace wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczyć w terminie do 15 marca 2017 r. do Starostwa Powiatowego w Chrzanowie w kopertach z dopiskiem:  Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Iskierki i Płomyka.

            Powołane w urzędach komisje wyłonią po 3 najlepsze prace z każdej gminy oraz SOSW w Chrzanowie.

  • II etap powiatowy: 3 najlepsze prace z każdej gminy i z SOSW
    w Chrzanowie wraz z kartą zgłoszenia prosimy dostarczyć w terminie  do 17 marca 2017 r. do Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie w kopertach z dopiskiem:  Konkurs dla Dzieci i Młodzieży na Komiks Iskierki i Płomyka. Powołana w KP PSP Chrzanów  komisja wyłoni 3 najlepsze prace z powiatu.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 20 marca 2017 r.  a wyniki zostaną opublikowane do dnia 22 marca 2017 r.  na stronie internetowej KP PSP w Chrzanowie jak również stronie Starostwa Powiatowego w Chrzanowie : http://www.straz.powiat-chrzanowski.pl/http://www.powiat-chrzanowski.pl/. Oficjalne podsumowanie konkursu połączone
z  wystawą prac i rozdaniem nagród odbędzie się  w późniejszym terminie, o którym uczestnicy zostaną poinformowani odrębnym pismem.

 

            Nagrody

Organizatorzy przewidują następujące nagrody dla pierwszych trzech miejsc I i II etapu:

  • Etap I:

ü  I miejsce: Słuchawki z mikrofonem i pamiątkowy misiek strażak

ü  II miejsce: MP3 i pamiątkowy misiek strażak

ü  III miejsce: Pendrive i pamiątkowy misiek strażak

  • Etap II:

ü  I miejsce: smartwatch i czujka CO i Dymu

ü  II miejsce: smartwatch i czujka CO

ü  III miejsce: smartwatch 

 

PLIKI DO POBRANIA:

Wzór postaci Płomyka i Iskierka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program edukacyjny „Dom Płomyka i Iskierki”     

 

 

  LOGO Dom Płomyka i Iskierki

                                                                                                 

W ramach Program „Bezpieczna+” rządowej Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej „Ognik” w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie pod patronatem Starosty Powiatowego w Chrzanowie oraz Włodarzy wszystkich gmin z powiatu Chrzanowskiego uruchomiony zostanie program edukacyjny pod nazwą „Dom Płomyka i Iskierki”.  Poprawa bezpieczeństwa uczniów i przedszkolaków w miejscu zamieszkania, ale także i poza nimi, w szkole czy przedszkolu to główny cel programu edukacyjnego „Dom Płomyka i Iskierki”. Celem nadrzędnym programu jest poprawa bezpieczeństwa dzieci poprzez kształtowanie postaw i nawyków bezpiecznego zachowania na co dzień, a pośrednio również poprawa bezpieczeństwa pożarowego wszystkich mieszkańców powiatu chrzanowskiego.

 

  Zajęcia edukacyjne „Dom Płomyka i Iskierki” skierowane są do dzieci z przedszkoli oraz  wczesnoszkolnych, klas I-IV szkół podstawowych, dla grup liczących od 15 do 25 uczestników. Zajęcia będą odbywać się po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym terminu zajęć i przedłożeniu do KP PSP w Chrzanowie, przez opiekunów grup, uzupełnionej „Karty Zgłoszenia”. Udział grup w przedsięwzięciu jest bezpłatny.

 

  W ramach zajęć edukacyjny „Dom Płomyka i Iskierki” strażacy będą prowadzić zajęcia szkoleniowe z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, zarówno teoretyczne, jak i praktyczne, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych i sprzętu pożarniczego.  Dzieci będą miały również możliwość zapoznać się z pracą strażaków  i sprzętem używanym w działaniach.

 

  Na realizację tego projektu, w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie zaadoptowano pomieszczenie, w których zaaranżowano pokój, kuchnię oraz łazienkę,  a całość nazwano „Dom Płomyka i Iskierki”. W domu tym dzieci będą mogły zobaczyć początki rozprzestrzenia się pożaru, jak działają czujki dymu i tlenku węgla, a także będą mogły nauczyć się jak zachować się podczas pożaru i prawidłowo ewakuować się z miejsca zagrożonego. Rolą strażaków będzie wytłumaczenie dzieciom, jak ustrzec się zatrucia tlenkiem węgla (czadem), jak należy dbać o właściwą wentylację pomieszczeń, jak działa czujka czadu, która ostrzega przed ewentualnym niebezpieczeństwem. Strażacy zademonstrują i wyjaśnią dlaczego niewłaściwe zachowania w kuchni mogą być źródłem pożaru.  W „Dom Płomyka i Iskierki” zamontowano również liczne elementy wyposażenia każdego domu, które na co dzień użytkowane w niewłaściwy sposób mogą doprowadzić do tragedii. Dzieci będą miały możliwość same wskazać te nieprawidłowości i określić do jakich niepożądanych skutków mogą one doprowadzić. Następnie „namacalnie” stykając się z realną sytuacją pojawienia się „dymu”, a w konsekwencji pożaru mogą wykorzystać w praktyce nabytą wcześniej wiedzę i np. skorzystać z telefonu, wezwać straż pożarną i ewakuować się w bezpieczny sposób.

 

Uroczyste otwarcie "Domu Płomyka i Iskierki" odbyło się 24.03.2017 r.

Pierwsze planowane zajęcia edukacyjne od 27.03.2017 r.

 

FILM PROMOCYJNY :  "Dom Płomyka i Iskierki"

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Ognikbezpieczna plus1 780x681