Projekt pn. „Termomodernizacja budynków Państwowej Straży Pożarnej z powiatów chrzanowskiego, bocheńskiego oraz olkuskiego” otrzymał dofinasowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach II konkursu programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS- Green Investment Scheme) Część 5) Zarzadzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektora finansów publicznych


Lider Projektu: Powiat Chrzanowski

Partnerzy Projektu:

 •  Powiat Bocheński,
 •  Powiat Olkuski,
 •  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie,
 •  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni,
 •  Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

Całkowita wartość projektu: 3 998 360,00
Dofinansowanie ze środków NFOŚiGW w Warszawie: 3 998 360,00

Zakres projektu:

 • Termomodernizacja budynku KP PSP w Olkuszu:
   montaż kurtyn powietrznych (kurtyna 1,5 m 8 szt.; dodatkowe wyposażenie 8 szt.; podłączenie 8 szt.; montaż 8 szt.),
   wymiana okien segment a+c,
   wymiana okien segment b,
   wymiana bram garażowych (wymiana bramy 8 szt., dodatkowe drzwi 2 szt.; napęd 8 szt.; montaż 8 szt.),
   zastosowanie kolektorów,
   ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją segment b,
   ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją segment c,
   ocieplenie ścian zewnętrznych, budynek główny segment b,
   ocieplenie stropodachu nad segmentem a,
   ocieplenie ścian zewnętrznych garażu segment a,
   ocieplenie ścian zewnętrznych, magazyn segment c,
   modernizacja instalacji c.o. obejmująca montaż zaworów termostatycznych, podpionowych różnicy ciśnienia oraz izolację pionów i rozprowadzeń,
   nadzór inwestorski,
   dokumentacja techniczna,

 • Termomodernizacja budynku JRG w Wolbromiu:
   wymiana okien segment a+c,
   zastosowanie kolektorów słonecznych i perlatorów,
   ocieplenie stropodachu część administracyjna,
   ocieplenie dachu garaży,
   wymiana bram garażowych (wymiana bramy 14 szt., dodatkowe drzwi 2 szt.; napęd 14 szt.; montaż 14 szt.),
   ocieplenie ścian zewnętrznych - administracja,
   wymiana okien segment b – administracja,
   ocieplenie ścian zewnętrznych – garaże,
   modernizacja instalacji c.o.,
   nadzór inwestorski,
   dokumentacja techniczna,

 • Termomodernizacja budynku KP PSP w Bochni:
   ocieplenie podłogi na gruncie styrodurem,
   ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metoda lekka mokra,
   wymiana okien na okna o współczynniku przenikania ciepła u=1.4 w/(m2k),
   ocieplenie stropodachu wełną mineralną,
   wymiana drzwi zewnętrznych na drzwi o współczynniku przenikania ciepła u=1,80 w/(m2k),
   wymiana bram na bramy o niższym współczynniku przenikania ciepła i wyższej szczelności,
   montaż gazowego kotła kondensacyjnego, budowa instalacji grzewczej w oparciu o nagrzewnice wodne,
   wymiana oświetlenia wewnętrznego,
   nadzór inwestorski,
   dokumentacja techniczna,

 • Termomodernizacja budynku KP PSP w Chrzanowie:
   modernizacja instalacji c.o.: montaż automatyki, wymiana grzejników w budynku garażu,
   modernizacja systemu przygotowania c.w.u.: montaż perlatorów,
   ocieplenie stropodachu części administracyjnej granulatem wełny mineralnej,
   budowa systemu wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z odzyskiem ciepła (wymienniki krzyżowe) w części administracyjnej,
   wymiana okien w części administracyjnej na okna u=1.40 (w/m2k),
   wymiana drzwi zewnętrznych częsci administracyjnej na drzwi u=1,8 (w/m2k),
   ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem, metoda lekka mokra,
   wymiana drzwi zewnętrznych kotłowni na drzwi u=2,20 w/(m2k),
   ocieplanie stropodachów garażu i kotłowni płytami wełny mineralnej,
   wymiana okien garażu i kotłowni na okna u=1,40 w/(m2k),
   wymiana bram garażowych,
   wymiana oświetlenia wewnętrznego,
   nadzór inwestorski,
   dokumentacja techniczna

PREZENTACJA