W 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w powiecie chrzanowskim interweniowały łącznie w 1859 zdarzeniach, w tym przy pożarach 603 razy, przy miejscowych zagrożeniach 1062 razy i przy alarmach fałszywych 194 razy.

W dniu 21.11.2017 r. w hali sportowej Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie odbył się turniej finałowy halowej piłki nożnej kończący cykl turniejów w ramach XI Mistrzostw Województwa Małopolskiego PSP w halowej piłce nożnej o puchar Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Zwycieżyła reprezentacja Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie powtarzając sukces z ubiegłego roku.

22 grudnia br. w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie odbyło się tradycyjne, uroczyste spotkanie opłatkowe, w którym uczestniczyli funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy oraz zaproszeni goście. Gospodarzem opłatka był st.kpt. Andrzej Dybał – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, który podziękował strażakom i pracownikom cywilnym za zaangażowanie w realizacji zadań wykonywanych na rzecz bezpieczeństwa powiatu i rozwoju komendy.

W kolejnej edycji programu pomocy zawodowym i ochotniczym jednostkom straży pożarnych Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie otrzymała od Fundacji ORLEN - DAR SERCA darowiznę w kwocie 15 000 zł

Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie informuje, że w dniach 13.11.2017r. - 17.11.2017r.  zostanie przeprowadzone  Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych dla druhów jednostek OSP z Powiatu Chrzanowskiego.

W dniu 09.12.2017 r. w Kopalni Soli w Wieliczce odbył się IX Barbórkowy Turniej Strażaków i Ratowników "Kopalnia Soli Wieliczka 2017".

Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie informuje, że w dniach 27.11.2017r. - 06.12.2017r. zostanie przeprowadzone Szkolenie Kierowców-konserwatorów Sprzętu Ratowniczego OSP dla druhów jednostek OSP z Powiatu Chrzanowskiego.