KP PSP w Chrzanowie ogłasza nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie.

KP PSP w Chrzanowie ogłasza nabór na stanowisko stażysty (docelowo starszy specjalista) w Samodzielnym stanowisku do spraw kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki III etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy specjalista) w samodzielnym stanowisku ds. kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

30.07.2020 r. na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych.

KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki II etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy specjalista) w samodzielnym stanowisku ds. kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie

30.07.2020 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie odbyło się szkolenie pracowników cywilnych.

KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki I etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy specjalista) w samodzielnym stanowisku ds. kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie

W dniu 25 czerwca 2020 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie odbyła się uroczysta zbiórka, podczas której przekazano do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chrzanowskiego sprzęt do dezynfekcji.