W dniu 18.10.2018 r. na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego OSP Rozkochów przeprowadzono ćwiczenia ratownicze w zakresie działań powodziowych.

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Chrzanowie na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Wyniki I etapu naboru na stanowisko inspektora w sekcji finansów do korpusu słuzby cywilnej w KP PSP w Chrzanowie.

W dniu 19 września 2018 r. na terenie zakładu "ALWERNIA " S.A. w Alwerni odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe.