W ramach akcji "Kręci mnie bezpieczeństwo" i udziału Zespołu Szkół w Żarkach w 9. edycji małopolskiego konkursu promującego bezpieczeństwo w ruchu drogowym "Odblaskowa Szkoła" w dniu 4 października 2018 r. odbył się przemarsz uczniów ulicami Żarek połączony z pokazem strażackim.

Wyniki I etapu naboru na stanowisko inspektora w sekcji finansów do korpusu słuzby cywilnej w KP PSP w Chrzanowie.

W dniu 18.10.2018 r. na terenie Ośrodka Rekreacyjno-Szkoleniowego OSP Rozkochów przeprowadzono ćwiczenia ratownicze w zakresie działań powodziowych.

Ogłoszenie o naborze do służby w KP PSP w Chrzanowie na stanowisko stażysty (docelowo starszy ratownik) w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.