KP PSP w Chrzanowie informuje o możliwości wzięcia udziału w konkursie kalendarzowym pod tytułem „Ognista krzyżówka” oraz „Przygody Iskierki i Płomyka” organizowanym prze Komendę Główną PSP. Przedmiotowy konkurs skierowany jest dla Szkół Podstawowych (klasy I-III oraz IV-VI).
Informujemy, iż regulaminy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach dostępne są na stronie internetowej http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/kalendarzowe.
Zachęcamy do wzięcia udziału!!!

„Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska” - powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak.

W 2016 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w powiecie chrzanowskim interweniowały łącznie w 1430 zdarzeniach, w tym przy pożarach 465 razy, przy miejscowych zagrożeniach 835 razy i przy alarmach fałszywych 130 razy. Najwięcej pożarów miało miejsce na nieużytkach rolnych (suche trawy) – 220. Sporo pożarów powstało w obiektach mieszkalnych – 68 i środkach transportu – 20. W wyniku pożarów 22 osoby odniosły obrażenia, w tym 3 śmiertelne.
Poza pożarami, strażacy interweniowali przy miejscowych zagrożeniach, których łącznie miało miejsce 835. Aż 176 interwencji związanych było ze zdarzeniami
w komunikacji drogowej, 299 realizowano w obiektach mieszkalnych. W miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 7 osób, a 137 doznało obrażeń.
W 2016 roku odnotowano 130 alarmy fałszywe, z czego tylko 10 złośliwych, 110 w dobrej wierze, pozostałe 10 z instalacji wykrywania tj. z monitoringu pożarowego w obiektach. Dzięki zaangażowaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej udało się uratować mienie o wartości ponad 20 mln zł.