Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sfinansuje zakup 16 samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

W dniu 14.04.2020 r.  Dyrektor Zakładu Karnego w Trzebini ppłk Tomasz Wacławek przekazał 300 maseczek dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie, które odebrał Zastępca Komendanta Powiatowego st. kpt. Andrzej Dudziak.

W związku z stanem epidemi jaki został wprowadzony na terytorium Polski w każdej gminie w powiecie chrzanowski została wyznaczona jednostka OSP z KSRG, która realizuje zadania związane z pomocą żywnościową dla osób objętych kwarantanną.