Raport Kom 027

2 marca 2017 r. w siedzibie tutejszej Komendy odbyło się sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie z działalności za 2016 rok. Sprawozdanie to w całości poświęcone zostało podsumowaniu działalności ratowniczej, prewencyjnej, organizacyjnej i szkoleniowej realizowanej przez komórki KP PSP w Chrzanowie w 2016 r. W spotkaniu uczestniczyli: Małopolski Komendant Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Stanisław Nowak, Starosta Chrzanowski - p. Janusz Szczęśniak, wiceprzewodniczący rady powiatu -Zbigniew Duda, szefowie samorządów gminnych powiatu chrzanowskiego, przedstawiciele ZOP Związku OSP RP oraz karda kierownicza naszej Komendy. Na wstępie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie - kpt. Andrzej Dudziak omówił szczegółowo działania operacyjne i prewencyjne zrealizowane w 2016 roku. Wynikające z działalności wnioski oraz podsumowanie wygłosił Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie - st.kpt. Andrzej Dybał. Wszystkie osoby zabierające głos zgodnie podkreślały, że Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie stanowiły trudny sprawdzian dla służb i samorządów, natomiast wszystkie przygotowania i działania profilaktyczne realizowane od drugiej połowy 2015 r. przyniosły oczekiwany skutek i doprowadziły do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przybyłym pielgrzymom uczestniczącym w ŚDM. W trakcie swojego przemówienia Małopolski Komendant Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Stanisław Nowak po raz kolejny podziękował wszystkim zaangażowanym w zabezpieczenie i organizację ŚDM 2016 za wykazany profesjonalizm podkreślając, że jest to sukces wielu służb, inspekcji oraz samorządów, a ostateczne działania straży pożarnych PSP i OSP przebiegły bez zakłóceń i stanowiły kluczowy element pozytywnej oceny zabezpieczenia tych niepowtarzalnych wydarzeń - wyrażany także na szczeblu KG PSP jak i ministerialnym. Szczególne uznanie przybyłych gości zyskała podjęta przez PSP w Chrzanowie inicjatywa realizacji programu edukacyjnego "Dom Płomyka i Iskierki", która rusza w naszej komendzie 24 marca 2017 r.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność i pozytywną ocenę naszej działalności!

26 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 w  Domu Ludowym w Woli Drwińskiej (powiat bocheński) odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie, Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”. Program pn. "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", odbywa się corocznie od 2006 roku. Celem programu jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród strażaków oraz społeczności lokalnych.

art otwartepspChrzanowscy strażacy zapraszają dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół do odwiedzania naszej jednostki. Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chrzanowie otworzy się dla naszych sympatyków od 30 stycznia do 10 lutego 2017 r. Najmłodsi będą mieli okazję do poznawania tajników pracy strażaka. Podczas wizyty będzie można również obejrzeć nowoczesny sprzęt ratowniczo–gaśniczy. Wszystkich chętnych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. W celu ustalenia wizyty należy skontaktować się z dowódcą JRG - st. kpt. Dominikiem Prażuch nr tel. /32/ 627 89 11 lub z-cą dowódcy JRG - kpt. Maciejem Kurnik tel. /32/ 627 89 12. Serdecznie zapraszamy!

KP PSP w Chrzanowie informuje o możliwości wzięcia udziału w konkursie kalendarzowym pod tytułem „Ognista krzyżówka” oraz „Przygody Iskierki i Płomyka” organizowanym prze Komendę Główną PSP. Przedmiotowy konkurs skierowany jest dla Szkół Podstawowych (klasy I-III oraz IV-VI).
Informujemy, iż regulaminy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach dostępne są na stronie internetowej http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/kalendarzowe.
Zachęcamy do wzięcia udziału!!!