Już od wielu lat przełom zimy, wiosny oraz przedwiośnie to okresy, w których wyraźnie wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków. Wiele osób wypala trawy i nieużytki rolne, tłumacząc swoje postępowanie chęcią użyźniania gleby. Od pokoleń wśród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, że spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniejszy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyści ekono­miczne. Jest to jednak całkowicie błędne myślenie. Od początku roku jednostki ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu chrzanowskiego intwerweniowały w związku z pożarami traw aż 275 razy.

Raport Kom 027

2 marca 2017 r. w siedzibie tutejszej Komendy odbyło się sprawozdanie Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie z działalności za 2016 rok. Sprawozdanie to w całości poświęcone zostało podsumowaniu działalności ratowniczej, prewencyjnej, organizacyjnej i szkoleniowej realizowanej przez komórki KP PSP w Chrzanowie w 2016 r. W spotkaniu uczestniczyli: Małopolski Komendant Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Stanisław Nowak, Starosta Chrzanowski - p. Janusz Szczęśniak, wiceprzewodniczący rady powiatu -Zbigniew Duda, szefowie samorządów gminnych powiatu chrzanowskiego, przedstawiciele ZOP Związku OSP RP oraz karda kierownicza naszej Komendy. Na wstępie Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Chrzanowie - kpt. Andrzej Dudziak omówił szczegółowo działania operacyjne i prewencyjne zrealizowane w 2016 roku. Wynikające z działalności wnioski oraz podsumowanie wygłosił Komendant Powiatowy PSP w Chrzanowie - st.kpt. Andrzej Dybał. Wszystkie osoby zabierające głos zgodnie podkreślały, że Światowe Dni Młodzieży 2016 w Krakowie stanowiły trudny sprawdzian dla służb i samorządów, natomiast wszystkie przygotowania i działania profilaktyczne realizowane od drugiej połowy 2015 r. przyniosły oczekiwany skutek i doprowadziły do zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa przybyłym pielgrzymom uczestniczącym w ŚDM. W trakcie swojego przemówienia Małopolski Komendant Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Stanisław Nowak po raz kolejny podziękował wszystkim zaangażowanym w zabezpieczenie i organizację ŚDM 2016 za wykazany profesjonalizm podkreślając, że jest to sukces wielu służb, inspekcji oraz samorządów, a ostateczne działania straży pożarnych PSP i OSP przebiegły bez zakłóceń i stanowiły kluczowy element pozytywnej oceny zabezpieczenia tych niepowtarzalnych wydarzeń - wyrażany także na szczeblu KG PSP jak i ministerialnym. Szczególne uznanie przybyłych gości zyskała podjęta przez PSP w Chrzanowie inicjatywa realizacji programu edukacyjnego "Dom Płomyka i Iskierki", która rusza w naszej komendzie 24 marca 2017 r.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za obecność i pozytywną ocenę naszej działalności!

Zastępy Państwowej Straży Pożarnej, 22 zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu chrzanowskiego, patrole policji, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Dyrektor oraz Dyżurny PCZK w Chrzanowie uczestniczyli w VII Powiatowych Manewrach Ratowniczych zorganizowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Chrzanowie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Chrzanowie wraz z Komendą Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie oraz Starostwem Powiatowym w Chrzanowie.

26 lutego 2016 r. o godzinie 13.00 w  Domu Ludowym w Woli Drwińskiej (powiat bocheński) odbyło się uroczyste podsumowanie XI edycji programu „Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie, Ognisty Ratownik - Gorąca Krew”. Program pn. "Strażacy w Honorowym Krwiodawstwie Ognisty Ratownik - Gorąca Krew", odbywa się corocznie od 2006 roku. Celem programu jest poprawa zaopatrzenia służby zdrowia w krew oraz propagowanie idei krwiodawstwa wśród strażaków oraz społeczności lokalnych.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak objął patronatem akcję pt. „SpoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca – poprzez honorowe oddawanie krwi. Święto obchodzone jest od 6 lat, jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W związku z powyższym Państwowa Straż Pożarna w Chrzanowie pragnie włączyć się w tą ogólnopolską humanitarną akcję.