W 2016 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w powiecie chrzanowskim interweniowały łącznie w 1430 zdarzeniach, w tym przy pożarach 465 razy, przy miejscowych zagrożeniach 835 razy i przy alarmach fałszywych 130 razy. Najwięcej pożarów miało miejsce na nieużytkach rolnych (suche trawy) – 220. Sporo pożarów powstało w obiektach mieszkalnych – 68 i środkach transportu – 20. W wyniku pożarów 22 osoby odniosły obrażenia, w tym 3 śmiertelne.
Poza pożarami, strażacy interweniowali przy miejscowych zagrożeniach, których łącznie miało miejsce 835. Aż 176 interwencji związanych było ze zdarzeniami
w komunikacji drogowej, 299 realizowano w obiektach mieszkalnych. W miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 7 osób, a 137 doznało obrażeń.
W 2016 roku odnotowano 130 alarmy fałszywe, z czego tylko 10 złośliwych, 110 w dobrej wierze, pozostałe 10 z instalacji wykrywania tj. z monitoringu pożarowego w obiektach. Dzięki zaangażowaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej udało się uratować mienie o wartości ponad 20 mln zł.

art otwartepspChrzanowscy strażacy zapraszają dzieci i młodzież z przedszkoli i szkół do odwiedzania naszej jednostki. Strażnica Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Chrzanowie otworzy się dla naszych sympatyków od 30 stycznia do 10 lutego 2017 r. Najmłodsi będą mieli okazję do poznawania tajników pracy strażaka. Podczas wizyty będzie można również obejrzeć nowoczesny sprzęt ratowniczo–gaśniczy. Wszystkich chętnych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00. W celu ustalenia wizyty należy skontaktować się z dowódcą JRG - st. kpt. Dominikiem Prażuch nr tel. /32/ 627 89 11 lub z-cą dowódcy JRG - kpt. Maciejem Kurnik tel. /32/ 627 89 12. Serdecznie zapraszamy!

„Z badań zleconych przez MSWiA wynika, że świadomość na temat czadu i zagrożenia pożarowego jest niska” - powiedział podczas konferencji prasowej rozpoczynającej kampanię społeczną pod hasłem „Czad i ogień. Obudź czujność” minister Mariusz Błaszczak.

KP PSP w Chrzanowie informuje o możliwości wzięcia udziału w konkursie kalendarzowym pod tytułem „Ognista krzyżówka” oraz „Przygody Iskierki i Płomyka” organizowanym prze Komendę Główną PSP. Przedmiotowy konkurs skierowany jest dla Szkół Podstawowych (klasy I-III oraz IV-VI).
Informujemy, iż regulaminy do wzięcia udziału w organizowanych konkursach dostępne są na stronie internetowej http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/kalendarzowe.
Zachęcamy do wzięcia udziału!!!