W dniach 27 i 28 września 2017r. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Krakowie zorganizował szkolenie z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG wg programu KG PSP z roku 2013. Szkolenie zrealizowano wraz z Komendą Powiatową PSP w Chrzanowie.

- Przypadające 11 listopada Święto Niepodległości to dobry moment, by przypomnieć wszystkim o zasadach  prezentowania barw narodowych i poprawnego wykonywania Hymnu RP - powiedział Mariusz Błaszczak minister spraw wewnętrznych i administracji.

MSWiA opracowało miniprzewodnik zawierający najważniejsze zasady dotyczące eksponowania polskiej flagi i bezbłędnego wykonywania Mazurka Dąbrowskiego.

 W dniu 22.09.2017 zakończyło się egazminem teoretycznym i praktycznym "Szkolenie postawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych" organizowane przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie .

W dniu 8 sierpnia br. w godzinach od 12:00 do 16.00 na parkingu pod Centrum Handlowym MAX w Chrzanowie stacjonował mobilny Krwiobus z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. To już cykliczna akcja krwiodawstwa organizowana przeze służby mundurowe z Powiatu Chrzanowskiego wspólnie z CH MAX. Okres wakacyjny dla centrów krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce oznacza rokrocznie pewne niedobory w zapasach krwi, my wychodzimy naprzeciw i tradycyjnie w sierpniu można było spotkać mobilny punkt poboru krwi. Staramy się zachęcić jak największą grupę ludzi gotowych do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi, aby poświęcili chwilę swojego czasu i podzielili się tym cennym lekiem jakim jest krew. Kierujemy ogromne podziękowania do wszystkich honorowych krwiodawców, którzy byli gotowi oddać krew. Podczas akcji zgłosiło się 31 osób, z czego 22 osoby oddały krew, co daje 9900 ml pełnej krwi.

mobilny_punkt_poboru_krwi

podziekowanie_krew

                W dniach 28 – 29 września 2017 r. na terenie zakładu  Orlen Południe S.A. Zakład Trzebinia zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe sprawdzające wewnętrzny  i zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy zakładu oraz powiatowy plan ratowniczy.

W dniu 12 czerwca 2017 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 można było oddać krew w specjalnie do tego przystosowanym autobusie, który zaparkowany został na parkingu przed Komendą Powiatową Policji w Chrzanowie przy ul. Jordana 7. Organizatorami akcji krwiodawstwa w tym dniu była Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie oraz Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie. Strażacy Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnych oraz funkcjonariusze Policji z powiatu chrzanowskiego udowodnili po raz kolejny, że potrafią się zjednoczyć i pomagać potrzebującym. 34 osoby oddało krew mając szczególnie na względzie, że jej odbiorcą będzie nasz kolega - emerytowany strażak PSP,  któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. 

 

krew