XI Powiatowy Dzień Strażaka 2017

Tegoroczne obchody - tym razem XI Powiatowego Dnia Strażaka połączone z Jubileuszem 145-lecia Chrzanowskiej Straży Pożarnej oraz 25 - lecia Państwowej Straży Pożarnej – odbyły się 2 czerwca na Placu 1000-lecia w Chrzanowie.

Kunszt strażacki i wizerunek straży pożarnych to nie tylko działania ratowniczo-gaśnicze, ale również wieloletnia tradycja i ceremoniał pożarniczy. Jak przypomniały ostatnie wydarzenia w Białymstoku, zawód ten to również ofiarna służba, której ceną jest także życie ratowników. Dlatego tak ważnym jest, aby pamiętać o historii powstania i kultywowania pożarnictwa, bo w tamtych odległych czasach sprzęt nie był tak doskonały i dostępny jak dzisiaj, a ofiar wśród strażaków było znacznie więcej niż w dzisiejszy działaniach ratowniczych. W historię pożarnictwa na terenie powiatu chrzanowskiego wpisuje się w sposób szczególny Chrzanowska Straż Pożarna.

Rozpoczęcie działalności Chrzanowskiej Straży Pożarnej datuje się na 1872 r. Stowarzyszenie OSP prowadziło swoją działalność do roku 1972, kiedy to działalność statutowa została zawieszona, a majątek i obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej przejęła Zawodowa Straż Pożarna w Chrzanowie (w większości składająca się z byłych ochotników). W 1997 roku Ochotnicza Straż Pożarna w Chrzanowie została ponownie powołana do życia przez grupę inicjatywną zawiązaną w celu reaktywacji stowarzyszenia OSP Chrzanów i finalnie jego sądowego zarejestrowania. Pierwszym prezesem po reaktywowaniu jednostki został dh Kazimierz Potocki, a naczelnikiem dh Stefan Skrzydlewski.
Obecnie OSP w Chrzanowie skutecznie wspiera w działaniach JRG KP PSP Chrzanów - w szczególności w zakresie ratownictwa medycznego - dzięki prężnie rozwijającej się sekcji ratownictwa medycznego utworzonej kilkanaście lat temu przy OSP w Chrzanowie. OSP Chrzanów od roku 2002 posiada samochód ratownictwa medycznego - karetkę. Najlepszym dowodem na rosnącą siłę jednostki ochotników z Chrzanowa w ostatnich latach jest zajęcie czołowego miejsca w Mistrzostwach Polski w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG) w klasyfikacji ogólnej oraz I-ego miejsca w klasyfikacji jednostek OSP. W 2012 roku jednostka wzbogaciła się o samochód specjalny lekki ratownictwa technicznego. 19 października 2015 r. decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej OSP Chrzanów zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. W 2016 r. roku jednostka wzbogaca się o kolejny sprzęt – nową karetkę – która została ufundowana ze wspólnych środków pochodzących z: gminy Chrzanów, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego przyznanych m.in. za pośrednictwem Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, powiatu chrzanowskiego oraz uzyskanych wkładem własnych oraz szeregu darczyńców.

Żaden sprzęt jednak nie wyjedzie sam do akcji. W szczególnych wypadkach, gdy nie można go użyć musi zostać zastąpiony umiejętnościami i determinacją ratowników. To brać strażacka i każdy z osobna ją tworzący jest siłą Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.

W ramach uroczystego apelu z okazji „XI Powiatowego Dnia Strażaka” połączonego z obchodami 145-lecia Chrzanowskiej Straży Pożarnej oraz 25-lecia powstania Państwowej Straży Pożarnej, który w tym roku odbył się na Placu Tysiąclecia w Chrzanowie udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie, delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu wraz z pocztami sztandarowymi, poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, poczty towarzyszące oraz licznie zaproszeni goście.

Uroczystość uświetniła Orkiestra , pod batutą dyrygenta Piotra Ciuły.

Z okazji „Dnia Strażaka” w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej strażacy otrzymali odznaki resortowe i korporacyjne.

Za rozwój i umocnienie ochrony przeciwpożarowej województwa małopolskiego - funkcjonariusze KP PSP w Chrzanowie oraz osoby wspierające działalność Komendy zostali, odznaczeni, a także awansowani do wyższych stopni służbowych:

- Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Medal srebrny za długoletnią służbę

st. ogn. Stanisław Januszkiewicz, asp. Robert Zabawski - medale zostały wręczone podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka.

- Minister Spraw Wewnętrznych I Administracji nadał Brązową odznakę zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej:

st. ogn. Stanisław Januszkiewicz, dh Lesław Bazela, dh Bogdan Cichoń.

Komendant Główny PSP wyróżnił dyplomem: ogn. Robert Gąsior - dyplom został wręczony podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka.

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP odznaczył Złotym Znakiem Związku OSP RP:

Dh Kazimierz Filipek.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego odznaczyło:

Złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa: dh Mariusz Niemczyk, dh Krzysztof Łuszczek, dh Grzegorz Staroń.

Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa: asp. sztab. Artur Chmist, mł. ogn. Andrzej Kołodziejczyk, dh Jagoda Jankowska, dh Stanisław Siewiorek.

Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa: mł. ogn. Mariusz Głogowski, Pan Przemysław Jaśko Dyrektor Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego, dh Krystian Krupa, st. sekc. Bartosz Rokosz, st. sekc. Przemysław Ryba, dh Tomasz Siemek, dh Albert Swerczek, dh Bożena Kowalik, dh Kazimierz Kowalik, st. asp. Tomasz Wolny.

Awanse w stopniach uzyskali: stopień starszego kapitana: kpt. Andrzej Dudziak – awans został wręczony podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka, kpt. Piotr Kosowski; stopień aspiranta sztabowego: st. asp. Łukasz Chrząszcz; stopień aspiranta: mł. asp. Mateusz Caban, mł. asp. Maciej Misiura, mł. asp. Kamil Stachura, mł. asp. Robert Zabawski, mł. asp. Marcin Żegleń; stopień ogniomistrza: mł. ogn. Robert Gąsior, mł. ogn. Łukasz Jaworek, mł. ogn. Marcin Lasoń, mł. ogn. Marceli Malczyk; stopień młodszego ogniomistrza: st. sekc. Radosław Bigaj, st. sekc. Paweł Drewniak, st. sekc. Mariusz Głogowski, st. sekc. Marcin Piekarz; stopień starszego sekcyjnego: sekc. Stanisław Dąbek, sekc. Tomasz Kaszuba, sekc. Krystian Kulawik, sekc. Kamil Staroń, sekc. Rafał Warzecha, sekc. Przemysław Zabrzański; stopień sekcyjnego: st. str. Łukasz Gwiazdonik, st. str. Maciej Liszka, st. str. Przemysław Marchaj, st. str. Tobiasz Staroń.

W uznaniu zasług za zaangażowanie w rozwój Chrzanowskiej Straży Pożarnej w Jubileusz jej 145-lecia okolicznościowymi odznakami zostali wyróżnieni:

nadbryg. Stanisław Nowak – Małopolski Komendant Wojewódzki PSP, Pan Józef Pilch – Wojewoda Małopolski, Pan Janusz Szczęśniak – Starosta Chrzanowski.

Również Małopolski Kapelan Strażaków PSP wyróżnił:

Złotym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana: st. kpt. Andrzej Dudziak;

Srebrnym Krzyżem Zasługi Orderu Świętego Floriana: asp. sztab. Artur Chmist, kpt. Piotr Pawelczyk, st. kpt. Dominik Prażuch, st. kpt. Piotr Kosowski, kpt. Mariusz Lackosz, ogn. Łukasz Jaworek.

Jak co roku Kapituła Kordzika Chrzanowskiej Straży Pożarnej za pomoc, wrażliwość i zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chrzanowskiego przyznała swoje wyróżnienie. Tym razem tym szczególnym wyróżnieniem uhonorowano Pana Ryszarda Kosowskiego, z uznaniem przyjmując w skład Kapituły tego wyróżnienia.

W poprzednich latach kordzik Chrzanowskiej Straży Pożarnej otrzymali: 2007 r. – p. Aleksander Grzybowski, 2008 r. – p. Zdzisław Wołos, 2009 r. – p. Stefan Rożnawski, 2010 r. – p. Franciszek Ściebur, 2012 r. –p. Michał Chrząścik, 2013 r. – p. Adam Potocki, 2015 r. – p. Adam Adamczyk, 2016 r. – p. Stefan Adamowski.