KP PSP w Chrzanowie podaje do wiadomości wyniki V etapu naboru do służby na stanowisko stażysty (docelowo starszy specjalista) w samodzielnym stanowisku ds. kadrowych w Komendzie Powiatowej PSP w Chrzanowie.

 

Szczegóły w pliku

Protokol_z_V_etapu_naboru_kadry.pdf