W dniach 20-21 listopada 2019 r. na terenie zakładu  PKN Orlen S. A. Terminal Paliw w Trzebini zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe sprawdzające wewnętrzny  plan operacyjno - ratowniczy zakładu oraz powiatowy plan ratowniczy.

                Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar zbiornika z olejem napędowym  powstały w wyniku wyładowania atmosferycznego. W związku z wiatrem i promieniowaniem cieplnym zostało zagrożonych  5 sąsiadujących zbiorników znajdujących się w najbliższym otoczeniu miejsca pożaru oraz pompownia.

                W pierwszym dniu ćwiczeń przeprowadzono ćwiczenie sztabowe, podczas którego funkcyjni straży pożarnej, przedstawiciele zakładu i służb współpracujących realizowali aplikacyjnie zadania związane z pożarem zbiornika z olejem napędowym. Podczas ćwiczenia sztabowego wypracowano koncepcję prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, którą zrealizowano w sposób praktyczny w dniu następnym.

                W ćwiczeniach wzięło udział 16 zastępów straży pożarnej.

Organizatorami ćwiczeń byli:

-          Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie

-          Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie 

-          PKN ORLEN S.A.Terminal Paliw w Trzebini

-          Zakładowa Straż Pożarna w Trzebini

 

20191121 115356 2

 

20191121 104301 2

 20191121 113854 2 

20191121 103057 2

 

20191121 114901 2 

20191121 115421 2 

20191120 102013 2

 

DSC 0075 2