W dniu 27.08.2019 r. w siedzibie KP PSP Chrzanów odbyło się spotkanie

z druhami OSP z terenu powiatu chrzanowskiego mające na celu między innymi omówienie trybu i zasad udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne  pn. „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2019 roku” potocznie zwane Dofinansowaniem 5000 +.

Wszystkie jednostki OSP zostały poinformowane o możliwości otrzymania dotacji w wysokości 5000 zł z budżetu państwa w związku z przypisaniem do realizacji nowych zadań  ujętych w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. poz. 1518).

Wnioski dotyczące dotacji powinny być złożone do KP PSP w Chrzanowie w terminie do dnia 10 września 2019 r.

W celu usprawnienia składania przedmiotowych wniosków KP PSP w Chrzanowie przesłało do jednostek OSP wzory wniosków w formie edytowalnej wraz z przykładowo wypełnionym wnioskiem oraz materiałami pomocniczymi.