PILIKI "Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na zadanie publiczne „Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” w 2019 roku"

słowo_wstępne1.pdf

tryb_i_zasady.pdf

WNIOSEK_O_DOTACJĘ_OSP_2019_WYDATKI_BIEŻĄCE_nowe_dotacje.doc

wniosek_wypełniony_2.pdf