Wyniki VI etapu naboru nr 2/2018 do służby w KP PSP w Chrzanowie

 

wyniki_VI_etap_naboru2.pdf