Wymogi na VI etap naboru nr 2/2018 do służby w KP PSP w Chrzanowie

 

wymogi_VI_etap_naboru2.pdf