Wyniki V etapu naboru nr 2/2018 do służby w KP PSP w Chrzanowie

 

wyniki_V_etap_naboru2.pdf