W dniu 19 września 2018 r. na terenie zakładu "ALWERNIA " S.A. w Alwerni odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe.

 

Podczas ćwiczeń strażacy Państwowej Straży Pożarnej z Chrzanowa, Oświęcimia i Wadowic oraz druhowie OSP Alwernia mogli w praktyczny sposób przećwiczyć prowadzenie działań ratowniczych związanych z likwidacją wycieku kwasu solnego ze zbiornika magazynowego. Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 10 i wzięło w nich udział prawie 50 ratowników. Merytoryczne wsparcie działań zapewnili pracownicy zakładu. Najwięcej pracy mieli strażacy ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego "Oświęcim", których zadaniem było uszczelnienie wycieku i odpompowanie rozlanego w tacy kwasu solnego. Działania wspierał samochód dowodzenia i łączności z KW PSP w Krakowie. Po zakończeniu ćwiczeń podczas ich podsumowania Dyrekcja zakładu i rozjemcy z KW PSP w Krakowie wysoko ocenili poziom prowadzonych działań. W ćwiczeniach wziął udział w charakterze obserwatora Państwowy Inspektor Sanitarny MSWiA na obszarze województwa małopolskiego.

DSC 001po

 

DSC 002p

 

DSC 003po

 

DSC 004po