Wyniki VI etapu naboru do służby w KP PSP w Chrzanowie i wymogi dla kandydatów przystępujących do VII etapu.

wyniki_VI_etap_naboru.pdf

wymogi_VII_etap_naboru.pdf