Wyniki V etapu naboru do służby w KP PSP w Chrzanowie i wymogi dla kandydatów przystępujących do VI etapu  - rozmowy kwalifikacyjnej.

 

wyniki_V_etap_naboru.pdf

wymogi_VI_etap_naboru.pdf