Wyniki III etapu naboru do służby w KP PSP w Chrzanowie i wymogi dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu z pływania.

wyniki_III_etap_naboru.pdf

wymogi_IV_etap_naboru.pdf