Wyniki II etapu naboru do służby w KP PSP w Chrzanowie i wymogi dla kandydatów przystępujących do sprawdzianu braku lęku wysokości (akrofobii).

wyniki_II_etap_naboru.pdf

wymogi_III_etap_naboru.pdf