Wyniki I etapu naboru do służby w KP PSP w Chrzanowie i wymogi dla kandydatów przystępujących do testu sprawności fizycznej w ramach II etapu naboru.

 

wyniki_I_etap_naboru.pdf

wymogi_II_etap_naboru.pdf