przem

To już XII uroczyste obchody powiatowe Dnia Strażaka w powiecie chrzanowskim. Tym razem odbyły się one 25 maja br. na Placu Słonecznym w Libiążu. W trakcie uroczystości z okazji „XII Powiatowego Dnia Strażaka” symbolicznie uczczono 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i upamiętniono minutą ciszy wszystkich tych, którzy polegli w walkach o niepodległość Polski. W uroczystym apelu udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej PSP w Chrzanowie, delegacje jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu chrzanowskiego wraz z pocztami sztandarowymi, poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie oraz zaproszeni goście w osobie m.in.: senatora Andrzeja Pająka, Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st.bryg. Marka Bębenka, księży kapelanów: ks.bryg. Władysława Kuliga - Kapelana Małopolskich Strażaków, Ks.Proboszcza Jana Molanda – Kapelana Chrzanowskich Strażaków oraz ks. Kapelana Michała Kliś – Kapelana OSP MG Libiąż, starosty chrzanowskiego p. Janusza Szczęśniaka oraz przedstawicieli władz powiatu, poszczególnych gmin, zaprzyjaźnionych służb, inspekcji i instytucji.

Uroczystość uświetniła orkiestra pod batutą dyrygenta Piotra Ciuły.

W trakcie obchodów dnia strażaka strażacy PSP i OSP przeprowadzili szereg pokazów z zakresu ratownictwa drogowego, udzielania I pomocy oraz sposobu gaszenia palącego się oleju (w tym zademonstrowali kontrolowany wybuch palącego się oleju spowodowany gaszeniem go wodą).

Z okazji „Dnia Strażaka” w uznaniu zasług dla ochrony przeciwpożarowej strażacy otrzymali odznaki resortowe i korporacyjne.

Awanse i wyróżnienia z okazji „Dnia Strażaka 2018”

- „Medalem srebrnym za długoletnią służbę” nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeni zostali:

asp. Andrzej Ładocha, mł. asp. Maciej Fiszer, st. ogn. Mariusz Szlachta, ogn. Łukasz Jaworek - medale zostały wręczone podczas wojewódzkich obchodów dnia strażaka,

- Brązową odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej” przyznawaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji odznaczony został st. kpt. Szymon Śmiłek,

- Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej wyróżnił dyplomem st. kpt. Piotra Pawelczyk,

- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego odznaczyło Srebrnym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa”:

druhnę Sylwię Walczak, Ks. Kapelana Michała Kliś,

- Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Małopolskiego odznaczyłoBrązowymmedalem „Za zasługi dla pożarnictwa”: st. asp. Tomasza Wolny, dh Damiana Knaga.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał:

STOPIEŃ MŁODSZEGO BRYGADIERA - st. kpt. Dominik Prażuch

STOPIEŃ STARSZEGO KAPITANA -

kpt. Piotr Pawelczyk

kpt. Radosław Knap

kpt. Mariusz Lackosz

kpt. Piotr Bębenek

STOPIEŃ KAPITANA - mł. kpt. Kamil Klocek

STOPIEŃ MŁODSZEGO KAPITANA -

mł.asp. Anna Kret

mł asp. Krzysztof Odrzywołek

asp. Maciej Misiura

Ceremonia mianowania na pierwszy stopień oficerski tj. młodszego kapitana odbyła się podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie w dniu 5 maja 2018 r.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadał:

STOPIEŃ ASPIRANTA - mł. asp. Dawid Borodawko, mł. asp. Wojciech Głuch

Małopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadał:

STOPIEŃ STARSZEGO OGNIOMISTRZA - ogn. Mariusz Szlachta

STOPIEŃ OGNIOMISTRZA -

mł. ogn. Andrzej Kołodziejczyk

mł. ogn. Tomasz Stach

mł. ogn. Szczepan Żmudziński

STOPIEŃ MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA -

st. sekc. Piotr Mierniczek

st. sekc. Przemysław Ryba

STOPIEŃ STARSZEGO SEKCYJNEGO -

sekc. Wojciech Kwiatkowski

sekc. Przemysław Stach

sekc. Rafał Ziach

 

STOPIEŃ SEKCYJNEGO -st. str. Tomasz Rożnawski

W tym roku Kapituła Kordzika Chrzanowskiej Straży Pożarnej za pomoc, wrażliwość i zaangażowanie w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu chrzanowskiego wyróżniła Pana Janusza Szczęśniaka, z uznaniem przyjmując go w skład kapituły tego wyróżnienia. Kordzik jest nadawany raz w roku przez jego kapitułę w osobach: Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie - st. kpt. Andrzeja Dybała, V-ce Prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej - dh Zbigniewa Dudę oraz Prezesa OSP Chrzanów - dh Jagodę Jankowską . W poprzednich latach kordzik Chrzanowskiej Straży Pożarnej otrzymali: 2007 r. – Pan Aleksander Grzybowski, 2008 r. – Pan             Zdzisław Wołos, 2009 r. – Pan Stefan Rożnawski, 2010 r. – Pan Franciszek Ściebur, 2012 r. – Pan Michał Chrząścik, 2013 r. – Pan Adam Potocki, 2015 r. – Pan Adam Adamczyk, 2016 r. – Pan Stefan Adamowski, 2017 r. – Pan Ryszard Kosowski.

Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Warszawie przyznał Odznakę„Za Zasługi dla ZKRP i BWP” - st. kpt. Andrzej Dybał – odznaczenie wręczyli Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Chrzanowie kpt. w st. spocz. Zygmunt Bębenek w asyście Starosty chrzanowskiego p. Janusza Szczęśniaka.

Tegoroczne obchody były okazją do odznaczenia przez Komendant Hufca ZHP w Chrzanowie „Złotą odznaką za zasługi dla Hufca Chrzanów” OSP Chrzanów, OSP Libiąż, OSP Moczydło oraz p. Jacka Latko - Burmistrza Miasta Libiąż.

W ramach obchodów dnia strażaka nastąpiło także symboliczne wręczenie kluczyków i dokumentów do przekazywanych niedawno do KP PSP w Chrzanowie nowych samochodów: ratowniczo-gaśniczego do działań w trudno dostępnym terenie, ciężkiego samochodu specjalnego ratownictwa technicznego oraz samochodu specjalnego rozpoznania ratowniczego - przekazania dokonał Z-ca Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP - st. bryg. Marek Bębenek. Była to również okazja, aby Kapelan Małopolskich Strażaków Ksiądz brygadier Władysław Kulig uroczyście poświęcił nowe samochody.

Po przemówieniach i okolicznościowych gratulacjach nastąpiło uroczyste włączenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jankowicach do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Coroczną tradycją święta strażaków stało się również przekazanie sztandaru Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chrzanowie w pieczę kolejnej gminie. Sztandar został ufundowany przez społeczeństwo powiatu chrzanowskiego w 2014 roku. Gospodarzem ubiegłorocznych obchodów Powiatowego Dnia Strażaka była Gmina Chrzanów, której strażacy piastowali godnie funkcję pocztu sztandarowego do dnia dzisiejszego. Od tegorocznego Dnia strażaka zaszczytną funkcję pocztu sztandarowego – sztandaru Oddziału Powiatowego Związku OSP w Chrzanowie będą pełnić strażacy z Gminy Libiąż.

Uroczystość zakończyła się defiladą pododdziałów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, Dowódcą pododdziałów był st. kpt. Mariusz Lackosz. Poczet sztandarowy KP PSP w Chrzanowie w składzie: mł. kpt. Mateusz Tekieli, asp. Dawid Borodawko, mł. ogn. Piotr Kosiba. Poczet sztandarowy Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie, Poczet sztandarowy Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chrzanowie wystawiła gmina Libiąż. Dowódca pododdziału OSP: st. kpt. Piotr Kosowski. Dowódca pocztów sztandarowych OSP: st. kpt. Szymon Śmiłek. W defiladzie brał udział również pododdział kawalerii konnej Ułanów Szwadronu rtm. Pileckiego.

przem2

 

Więcej zdjęć dostępne w galerii zdjęć