Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Joachim Brudziński objął patronatem akcję pt. „spoKREWnieni służbą”, która ma na celu oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym poprzez honorowe oddawanie krwi w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, obchodzonego od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

W związku z powyższym Państwowa Straż Pożarna w Chrzanowie wspólnie z funkcjonariuszmami Komendy Powiatowej Policji w Chrzanowie zapraszają wszystkich chętnych do przyłączenia się do w/w społecznej inicjatywy. Wszyscy chętni do oddania krwi w ramach akcji mogą to uczynić w dniach 1-31 marca br. w godzinach 7.30-10.00 w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie w Oddziale Terenowym w Chrzanowie ul. Topolowa 16. W momencie zgłoszenia się w celu oddania krwi, oddający powinni poinformować personel medyczny, że chce oddać krew w ramach akcji krwiodawstwa „spoKREWnieni służbą”. pragną włączyć się do tej humanitarnej akcji.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w akcji.

wykleci plakat MSW MON 2 pomniejszony 1