Informacja Pana Jarosława Zielińskiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji dotycząca „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020” wraz z zestawieniem dotacji udzielonych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w woj. małopolskim w latach 2015-2017.

pismo_ministra.pdf