W 2017 roku jednostki ochrony przeciwpożarowej w powiecie chrzanowskim interweniowały łącznie w 1859 zdarzeniach, w tym przy pożarach 603 razy, przy miejscowych zagrożeniach 1062 razy i przy alarmach fałszywych 194 razy.

Najwięcej pożarów miało miejsce na nieużytkach rolnych (suche trawy) – 365. Sporo pożarów powstało w obiektach mieszkalnych – 67, lasach – 18 i środkach transportu – 33. W wyniku pożarów 17 osób odniosło obrażenia, w tym 1 śmiertelne. W walkę z pożarami zaangażowanych było łącznie 1171 wozów bojowych i 5617 strażaków. Poza pożarami, strażacy interweniowali przy miejscowych zagrożeniach, których łącznie miało miejsce 1062. Aż 197 interwencji związanych było ze zdarzeniami w komunikacji drogowej, 316 realizowano w obiektach mieszkalnych. W miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło 7 osób, a 180 doznało obrażeń. W likwidację skutków miejscowych zagrożeń zaangażowanych było łącznie 1809 wozów bojowych i 7705 strażaków. W 2017 roku odnotowano 194 alarmy fałszywe, z czego tylko 3 złośliwe,  155 w dobrej wierze, a pozostałe 36 z instalacji wykrywania tj. z monitoringu pożarowego w obiektach. Dzięki zaangażowaniu jednostek ochrony przeciwpożarowej uratowano mienie o wartości ponad 108 mln zł.  Straty wyniosły około 10 mln zł.