Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie informuje, że w dniach 27.11.2017r. - 06.12.2017r. zostanie przeprowadzone Szkolenie Kierowców-konserwatorów Sprzętu Ratowniczego OSP dla druhów jednostek OSP z Powiatu Chrzanowskiego.

 Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych. Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

- skierowanie wg wzoru określonego w "Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych",
- wiek - nie przekroczone 65 lat,
- prawo jazdy co najmniej kat. B,
- potwierdzenie ukończenia szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolnia z 2006 roku.

Skierowania należy dostarczyć do KP PSP w Chrzanowie do dnia 20.11.2017r.