Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie informuje, że w dniach 13.11.2017r. - 17.11.2017r.  zostanie przeprowadzone  Szkolenie Naczelników Ochotniczych Straży Pożarnych dla druhów jednostek OSP z Powiatu Chrzanowskiego.

 Zajęcia będą odbywać się w godzinach popołudniowych. Kandydat na szkolenie powinien posiadać:

- skierowanie wg. wzoru określonego w "Zasadach organizacji szkoleń członków Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział      w działaniach ratowniczych",
- wiek - nie przekroczone 65 lat,
- potwierdzenie ukończenia szkolenia kierującego działaniem ratowniczym dla członków OSP wg programu z 2015 roku lub spełnienie   równorzędnych wymagań zgodnie z programem szkolenia z 2006 roku.

 

Skierowania należy dostarczyć do KP PSP w Chrzanowie do dnia 06.11.2017r.