W dniach 28 – 29 września 2017 r. na terenie zakładu  Orlen Południe S.A. Zakład Trzebinia zostały przeprowadzone ćwiczenia taktyczno – bojowe sprawdzające wewnętrzny  i zewnętrzny plan operacyjno - ratowniczy zakładu oraz powiatowy plan ratowniczy.

                Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar zbiornika z benzyną  powstały w wyniku wyładowania atmosferycznego. W związku z wiatrem i promieniowaniem cieplnym zostało zagrożonych 7 sąsiadujących zbiorników znajdujących się w najbliższym otoczeniu miejsca pożaru.

                W pierwszym dniu ćwiczeń przeprowadzono ćwiczenie sztabowe, podczas którego funkcyjni straży pożarnej, przedstawiciele zakładu i służb współpracujących realizowali aplikacyjnie zadania związane z pożarem zbiornika z benzyną . Podczas ćwiczenia sztabowego wypracowano koncepcję prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych, którą zrealizowano w sposób praktyczny w dniu następnym.

                W ćwiczeniach wzięło udział 16 zastępów straży pożarnej.

Organizatorami ćwiczeń byli:

-          Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie

-          Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie 

-          Orlen Południe S.A. Zakład Trzebinia

-          Zakładowa Straż Pożarna w Trzebini

DSC 0709DSC 0725DSC 0754