W dniach 27 i 28 września 2017r. Wojewódzki Ośrodek Szkolenia PSP w Krakowie zorganizował szkolenie z zakresu metodyki nauczania ratownictwa medycznego w KSRG wg programu KG PSP z roku 2013. Szkolenie zrealizowano wraz z Komendą Powiatową PSP w Chrzanowie.

Celem szkolenia było przygotowanie kandydatów na instruktorów ratownictwa medycznego w KSRG do prowadzenia zajęć doskonalących w zakresie ratownictwa medycznego w ramach doskonalenia zawodowego realizowanego w jednostkach.

W zajęciach uczestniczyło łącznie 15 funkcjonariuszy z komend powiatowych w Chrzanowie, Olkuszu i Miechowie.

Dzięki realizacji szkolenia Komenda Powiatowa PSP w Chrzanowie jako pierwsza w Małopolsce posiada kadrę instruktorów gotowych do pracy na wszystkich zmianach służbowych.

 22117756 1578622258842858 1130236722 o22119485 1578622348842849 1083439765 o